BLOCZKI BETONOWE – używane są do murowania ścian konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, działowych oraz fundamentów. Stosowane są w budownictwie ogólnym i mieszkaniowym oraz innych obiektach.