Hello world!

Instytut Techniki Budowlanej przygotował cykl seminariów między innymi dla producentów betonu towarowego, laborantów w laboratorium betonów i kruszyw. Zaplanowano też szkolenia dla inżynierów i techników budownictwa, inspektorów budowlanych na temat odbiorów elewacji oraz lokali mieszkalnych i usługowych w świetle obowiązujących przepisów.2